วิธีการใช้งานโคโล – วิธีการใช้ FastCopy

Posted by dream_admin in คู่มือการใช้งานโคโล on 21-01-2012

Tags: , , , ,

1. การใช้ FastCopy ทำการเชื่อมต่อ Remote Desktop มาที่เครื่องเซิฟเวอร์ เลือกไดรฟ์ของท่าน แล้ว Copy ข้อมูลที่ท่านต้องการ

วิธีการใช้ FastCopy เพื่อก๊อบปี้หรือโอน ไฟล์ขนาดใหญ่ได้รวดเร็วขึ้น

User Guide - FastCopy

 

2.จากนั้น เลือก Drive External ที่ท่านนำมา Jump แล้วคลิกขวา เลือก Paste(FastCopy)

วิธีการใช้ FastCopy เพื่อก๊อบปี้หรือโอน ไฟล์ขนาดใหญ่ได้รวดเร็วขึ้น

User Guide - FastCopy

 

3.โปรแกรม FastCopy จะเปิด พร้อมขึ้นรายชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ที่ท่านได้เลือกไว้

แล้วกด Execute เพื่อเริ่ม Copy

โปรแกรม FastCopy จะปิดตัวเองเมื่อการ Copy เสร็จสมบูรณ์

วิธีการใช้ FastCopy เพื่อก๊อบปี้หรือโอน ไฟล์ขนาดใหญ่ได้รวดเร็วขึ้น

User Guide - FastCopy