สมัครบริการโคโล

ความต้องการ*
วันทำการสมัคร


Username*  

 

Password* ยืนยัน Password*
โคโล แพ็คเกจ* รู้จัก ดรีมโคโล จาก*
 
หมายเหตุ (ถ้ามี)
ชื่อจริง* นามสกุล*
เบอร์โทรฯติดต่อ*

Email*
*** หมายเหตุ:
  • – กรอกเบอร์โทรฯ โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย เช่น’-‘, ตัวอย่าง 081xxxxxxx
  • – โปรดกรอกเบอร์โทรฯติดต่อ และ อีเมลล์ ติดต่อของจริง เพื่อทำการส่งรายละเอียดการใช้บริการ
  • – หลังส่งข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว โปรดรออีเมลล์ยืนยันการสมัครจากAdmin พร้อมวิธีการใช้งาน(ภายใน 6ชั่วโมง)
  • – บิทโคโลเซิฟเวอร์ ไม่สามารถรันบอท หรือเซิฟเวอร์เกมส์ ใดๆได้ เพื่อความเสถียรในการดาวน์โหลด และอัพโหลด ไฟล์บิททอเร้นท์เท่านั้น

ขั้นตอนการสมัครบริการโคโล กับ ดรีมโคโล ««

User Guide - Online Register @ Dream Colo ««