แพ็คเก็จโคโล & บริการ

Colo inter HDD inter 1Gbps inter 1Gbps inter 1Gbps inter 1Gbps
พื้นที่ใช้งาน 1 TB 2 TB 3 TB 4 TB
Download Speed ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
Upload Speed ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
Download Torrent 60 90 120 120
Active Torrent 60 90 120 120
รองรับ Bit ในประเทศ และ ต่างประเทศ
Cloud Server
Web Control Panel
Video Streaming
Filemanager
WebUI 80
FTP Download
HTTP Download
ราคา 15 วัน 350.- 590.- 870.- 1,070.-
ราคา 1 เดือน 580.- 990.- 1,450.- 1,790.-
ราคา 3 เดือน (ลด10% )

1,570.- 2,670.-
พิเศษลด 30% เหลือ 2,079.-
3,920.-
พิเศษลด 50% เหลือ 2,175.-
4,830.-
พิเศษลด 50% เหลือ 2,685.-
ราคา 6 เดือน (ลด15% )

2,960.- 5,050.- 7,400.- 9,130.-
ราคา 12 เดือน (ลด20% )

5,570.- 9,500.- 13,920.- 17,180.-
สถานะ ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
สมัครบริการ คลิ๊กที่นี่ สมัครบริการ คลิ๊กที่นี่ สมัครบริการ คลิ๊กที่นี่ สมัครบริการ คลิ๊กที่นี่
Colo inter SSD SSD inter SSD inter SSD inter SSD inter SSD inter
พื้นที่ใช้งาน 33 GB SSD 50 GB SSD 100 GB SSD 150 GB SSD 200 GB SSD
Download Speed ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
Upload Speed ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
Download Torrent 20 45 90 135 135
Active Torrent 20 45 90 135 135
รองรับ Bit ในประเทศ และ ต่างประเทศ
Cloud Server
Web Control Panel
Video Streaming
Filemanager
WebUI 80
FTP Download
HTTP Download
ราคา 15 วัน 110.00 150.00 230.00 290.00 350.00
ราคา 1 เดือน 180.00 250.00 390.00 490.00 590.00
ราคา 3 เดือน (ลด10% )

ราคา 1 เดือน ลดเหลือ
490.00

(163.00)
680.00

(227.00)
1,050.00

(350.00)
1,320.00

(440.00)
1,590.00

(530.00)
ราคา 6 เดือน (ลด15% )

ราคา 1 เดือน ลดเหลือ
920.00

(153.00)
1,280.00

(213.00)
1,990.00

(332.00)
2,500.00

(417.00)
3,010.00

(502.00)
ราคา 12 เดือน (ลด20% )

ราคา 1 เดือน ลดเหลือ
1,730.00

(144.00)
2,400.00

(200.00)
3,740.00

(312.00)
4,700.00

(392.00)
5,660.00

(472.00)
สถานะ ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
สมัครบริการ คลิ๊กที่นี่ สมัครบริการ คลิ๊กที่นี่ สมัครบริการ คลิ๊กที่นี่ สมัครบริการ คลิ๊กที่นี่ สมัครบริการ คลิ๊กที่นี่
Colo Package 1 Mini Colo Mini Colo Mini Colo Mini Hot Colohot colo Mini Hot Colo! Mini Hot Colo! Mini Hot Colo hot colo
พื้นที่ใช้งาน 50 GB 100 GB 150 GB 180 GB 230 GB 280 GB 430 GB
HDD1ลูก ต่อ จำนวนUserแชร์ 1:4 1:4 1:4 1:3 1:3 1:3 1:3
Download Speed 3 MB 4 MB 5 MB 3 MB 4 MB 5 MB 5 MB
Speed เทียบกับInternet บ้าน 24 Mb 32 Mb 40 Mb 24 Mb 32 Mb 40 Mb 40 Mb
Upload Speed 3 MB ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
Download Torrent 3 4 5 3 4 5 5
Active Torrent 20 30 40 20 30 40 50
Web Control Panel
Remote Desktop
WebUI
FTP Download
HTTP Download
Copy HDD 24 Hour
ราคา 15 วัน 130.00 210.00 270.00 230.00 290.00 350.00 410.00
ราคา 1 เดือน 200.00 350.00 450.00 390.00 490.00 590.00 690.00
ราคา 3 เดือน (ลด10% แถม 10 วัน)

ราคา 1 เดือน ลดเหลือ
540.00

(162.00)
945.00

(284.00)
1,215.00

(365.00)
1,053.00

(316.00)
1,323.00

(397.00)
1,593.00

(478.00)
1,863.00

(559.00)
ราคา 6 เดือน (ลด15% แถม 23 วัน)

ราคา 1 เดือน ลดเหลือ
1,020.00

(151.00)
1,785.00

(264.00)
2,295.00

(340.00)
1,989.00

(294.00)
2,499.00

(370.00)
3,009.00

(445.00)
3,519.00

(521.00)
ราคา 12 เดือน (ลด20% แถม 58 วัน)

ราคา 1 เดือน ลดเหลือ
1,920.00

(138.00)
3,360.00

(242.00)
4,320.00

(311.00)
3,744.00

(269.00)
4,704.00

(338.00)
5,664.00

(407.00)
6,624.00

(476.00)
สถานะ ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
สมัครบริการ คลิ๊กที่นี่ สมัครบริการ คลิ๊กที่นี่ สมัครบริการ คลิ๊กที่นี่ สมัครบริการ คลิ๊กที่นี่ สมัครบริการ คลิ๊กที่นี่ สมัครบริการ คลิ๊กที่นี่ สมัครบริการ คลิ๊กที่นี่
Colo Package 2 Medium Colo Medium Colo Medium Colo Max Colo hot colo Max Colo Max Colo hot colo Max Colo
พื้นที่ใช้งาน 200 GB 250 GB 300 GB 500 GB 640 GB 1 TB 2 TB
HDD1ลูก ต่อ จำนวนUserแชร์ 1:2 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1
Download Speed 6 MB 7 MB 8 MB 10 MB 15 MB 15 MB 15 MB
Speed เทียบกับInternet บ้าน 48 Mb 56 Mb 64 Mb 80 Mb 120 Mb 120 Mb 120 Mb
Upload Speed ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
Download Torrent 6 7 8 10 20 20 20
Active Torrent 50 60 70 ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
Web Control Panel
Remote Desktop
WebUi
FTP Download
HTTP Download
Copy HDD 24 Hour
ราคา 15 วัน 330.00 390.00 450.00 470.00 590.00 770.00 1,070.00
ราคา 1 เดือน 550.00 650.00 750.00 790.00 990.00 1,290.00 1,790.00
ราคา 3 เดือน (ลด10% แถม 10 วัน)

ราคา 1 เดือน ลดเหลือ
1,485.00

(446.00)
1,755.00

(527.00)
2,025.00

(608.00)
2,133.00

(640.00)
2,673.00

(802.00)
3,483.00

(1,045.00)
4,833.00

(1,450.00)
ราคา 6 เดือน (ลด15% แถม 23 วัน)

ราคา 1 เดือน ลดเหลือ
2,805.00

(415.00)
3,315.00

(490.00)
3,825.00

(566.00)
4,029.00

(596.00)
5,049.00

(747.00)
6,579.00

(972.00)
9,129.00

(1,350.00)
ราคา 12 เดือน (ลด20% แถม 58 วัน)

ราคา 1 เดือน ลดเหลือ
5,280.00

(379.00)
6,240.00

(448.00)
7,200.00

(517.00)
7,584.00

(545.00)
9,504.00

(683.00)
12,384.00

(889.00)
17,184.00

(1,234.00)
สถานะ ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
สมัครบริการ คลิ๊กที่นี่ สมัครบริการ คลิ๊กที่นี่ สมัครบริการ คลิ๊กที่นี่ สมัครบริการ คลิ๊กที่นี่ สมัครบริการ คลิ๊กที่นี่ สมัครบริการ คลิ๊กที่นี่ สมัครบริการ คลิ๊กที่นี่
Colo Package 3 Hot Swap USB Swap WD500GB

(ผ่อน)
WD 1TB

(ผ่อน)
WD 2TB

(ผ่อน)
HDDรุ่นอื่นๆ

(ผ่อน)
พื้นที่ใช้งาน ตามขนาด HDD ตามขนาด HDD 500 GB 1 TB 2 TB ตามขนาด HDD
HDD1ลูก ต่อ จำนวนUserแชร์ 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
Download Speed 10 MB 10 MB 10 MB 10 MB 10 MB 10 MB
Speed เทียบกับInternet บ้าน 80 Mb 80 Mb 80 Mb 80 Mb 80 Mb 80 Mb
Upload Speed ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
Download Torrent 10 10 10 10 10 10
Active Torrent ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
Web Control Panel
Remote Desktop
WebUi
FTP Download
HTTP Download
Copy HDD 24 Hour
ราคา 1 เดือน 790.00 750.00 ณ ราคาตลาด ณ ราคาตลาด ณ ราคาตลาด ณ ราคาตลาด
ราคา 3 เดือน (ลด10% แถม 10 วัน)

ราคา 1 เดือน ลดเหลือ
2,133.00

(640.00)
2,025.00

(608.00)
ราคา 6 เดือน (ลด15% แถม 23 วัน)

ราคา 1 เดือน ลดเหลือ
4,029.00

(596.00)
3,825.00

(566.00)
ราคา 12 เดือน (ลด20% แถม 58 วัน)

ราคา 1 เดือน ลดเหลือ
7,584.00

(545.00)
7,200.00

(517.00)
สถานะ ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
สมัครบริการ คลิ๊กที่นี่ สมัครบริการ คลิ๊กที่นี่ สมัครบริการ คลิ๊กที่นี่ สมัครบริการ คลิ๊กที่นี่ สมัครบริการ คลิ๊กที่นี่ สมัครบริการ คลิ๊กที่นี่

บริการ ของ Dream Colo ««

ส่วนการใช้งานโคโล

 • Remote Desktop : Port 443 สามารถใช้งานได้ แม้ จะถูก Block
 • WebUI Port80 ใช้ได้ ทุก Browser (ไม่โดนBlock จากเน็ตหอพัก, มหาลัย และ ออฟฟิศ)
 • WebUI
 • Utorrent 1.8.1
 • Internet Explorer 7.0
 • FireFox 3.0.3
 • FTP : port 21
 • Faster Copy
 • Web Remote Desktop ใช่งานผ่าน Port 80 ที่ Control Panel ได้เลย
 • ถ้าต้องการสิ่งอื่นเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ครับ ***

บริการ เพิ่มเติม

 • เปิด User ให้ทันที่ แล้วค่อย โอนเงินที่หลัง ภายใน 24 ชม
 • มี Account Demo ให้ทดสอบ โคโลฟรี ก่อนตัดสินใจ
 • มีระบบ Web Control Panel เพื่อ ความสะดวก ในการใช้งานโคโล ด้านต่างๆ
 • มีระบบยืนยันการจ่ายเงินที่Web เพื่อให้ท่านตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้สะดวกง่าย
 • พื้นที่ HDD เราคำนวนจาก พื้นที่จริงโดย คิดจากหน่วย 1024 Byte
 • บริการ Run File ให้ท่านทุกครั้งที่มีการ Restart เครื่อง
 • Copy ข้อมูลกลับได้ตลอด 24 ชม มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลที่หน้าห้อง
 • สามารถ Copy ข้อมูลกลับโดย USB2.0 , FiWi, ESATA
 • Server ไม่มีปัญหา จุกจิก
 • หากเครื่อง Down เกิน 5 ชม เรายินดีชดเชยให้ 1 วัน
 • Package Colo ต่างๆ สามารถ เปลี่ยน แปลงได้ ตามที่ท่านต้องการ
 • สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้ Colo เรายินดีสอนการใช้งานบิทโคโล ตั้งแต่ต้นจนเป็นทุกอย่าง

Server Specification

 • CPU: Intel Core i5
 • MB: Gigabyte P55-UD3L / Z68X-UD3H-B3
 • RAM: Kingston / Corsair / G.SKill DDR3 4GB – 8 GB
 • HDD OS: Intel® Solid-State Drives (SSD) / OCZ AGILITY 40 – 80 GB
 • HDD: Western Digital – WD Caviar 500GB / 640GB / 1TB Cache 32MB 7200RPM SATA 6 Gb/s
 • PSU: Gigabyte, Thermatake Power Supply Unit
 • CASE: CoolerMaster, ICute, AeroCool
 • LAN: 1Gibabit (1.0 Gbps) Port (สายCore)
 • IDC: Proen(404), Nettree(419), ISPIO(401), Otaro(406)