วิธีการใช้งานโคโล – การใช้ FileZilla FTP Client

Posted by dream_admin in คู่มือการใช้งานโคโล on 22-01-2012

Tags: , ,

FileZilla FTP Client คือ โปรแกรมสำหรับโอนย้ายไฟล์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา กับคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ สามารถทำงานได้รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ เป็นโปรแกรมฟรีแวย์ใช้งานได้ฟรี จุดเด่นของโปรแกรมนี้ก็คือ ใช้งานง่าย ระบบสนับสนุน FTP, FTP over SSL/TLS (FTPS) และ SSH สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการ Windows, Linux, *BSD, OSX และ อื่นๆอีกมาก

 

การใช้ FileZilla FTP Client

เมื่อ ท่านเปิดโปรแกรม FileZilla แล้ว ให้ท่านใส่ IP, Username และ Password จากนั้นให้กด Quickconnect ท่านก็จะสามารถถ่ายโอนข้อมูลของท่านได้ทั้งไปและกลับระหว่างเครื่องคอมที่ บ้านท่านและเครื่องโคโลที่ให้บริการ

วิธีการใช้ FileZilla FTP Client โอนไฟล์ ไปมากัน ระหว่างคอมพิวเตอร์เรา กับ เซิฟเวอร์ โคโล สะดวก รวดเร็ว