วิธีการใช้งานโคโล – ยืนยันการโอนเงิน ผ่านระบบ Web Control Panel

Posted by dream_admin in คู่มือการใช้งานโคโล on 21-01-2012

Tags: , ,

1. การยืนยันการโอนเงิน เมื่อท่านทำการโอนเงินแล้ว ท่านเพียงเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ แล้วทำการแจ้งเรา โดยการ Login ที่หน้า Web Control Panel

User Guide - วิธีการยืนยันการโอนเงิน at Web Control Panel

User Guide - วิธีการยืนยันการโอนเงิน at Web Control Panel

2.จากนั้นเลือกที่ Payment Confirmation แล้วเลือกตามรายการที่ท่านต้องการ จากนั้นตรวจสอบรายละเอียดก่อนทำการยืนยัน
User Guide - วิธีการยืนยันการโอนเงิน at Web Control Panel

User Guide - วิธีการยืนยันการโอนเงิน at Web Control Panel

 

3.เมื่อทำการยืนยันการโอนเงินแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบการยืนยันได้ โดยเลือก Payment Report

User Guide - วิธีการยืนยันการโอนเงิน at Web Control Panel

User Guide - วิธีการยืนยันการโอนเงิน at Web Control Panel