วิธีการใช้งานโคโล – การใช้ uTorrent WebUI

Posted by dream_admin in คู่มือการใช้งานโคโล on 22-01-2012

Tags: , , ,

WebUI คือ ระบบควบคุม uTorrent ผ่านหน้าเว็บ (web-based) โดยเราสามารถควบคุมรายละเอียดการโหลดทั้งหมดได้จากระยะไกล โดยไม่ต้องใช้ Remote desktop ไปยัง โคโลเซิฟเวอร์ (Colo Server) ซึ่งดีต่อผู้ใช้เพราะ เข้าได้ทุกที่ทุกเวลา และปลอดภัย เพราะมีการใช้ password ร่วมด้วย

การใช้ WebUI
1.ทำการ Login ที่หน้า Web Control Panel

วิธีการใช้ uTorrent WebUI สำหรับระบบควบคุม uTorrent ผ่านหน้าเว็บ (web-based) โดยเราสามารถควบคุมรายละเอียดการโหลดทั้งหมดได้จากระยะไกล โดยไม่ต้องใช้ Remote desktop ไปยัง Colo Server

User Guide - uTorrent WebUI for Bit Colo downloading

 

2.เลือกหัวข้อ UTorrent

วิธีการใช้ uTorrent WebUI สำหรับระบบควบคุม uTorrent ผ่านหน้าเว็บ (web-based) โดยเราสามารถควบคุมรายละเอียดการโหลดทั้งหมดได้จากระยะไกล โดยไม่ต้องใช้ Remote desktop ไปยัง Colo Server

User Guide - uTorrent WebUI for Bit Colo downloading

 

3.กด Add Torrent ด้านมุมซ้ายบนของหน้าต่าง จากนั้นกดช่อง “เลือกไฟล์” บนหน้าต่างเล็ก

วิธีการใช้ uTorrent WebUI สำหรับระบบควบคุม uTorrent ผ่านหน้าเว็บ (web-based) โดยเราสามารถควบคุมรายละเอียดการโหลดทั้งหมดได้จากระยะไกล โดยไม่ต้องใช้ Remote desktop ไปยัง Colo Server

User Guide - uTorrent WebUI for Bit Colo downloading

 

4.ทำการเลือกไฟล์ .torrent ที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บบิท แล้วคลิก Open จากนั้นให้คลิก OK ใต้ช่องที่กดเลือกไฟล์

วิธีการใช้ uTorrent WebUI สำหรับระบบควบคุม uTorrent ผ่านหน้าเว็บ (web-based) โดยเราสามารถควบคุมรายละเอียดการโหลดทั้งหมดได้จากระยะไกล โดยไม่ต้องใช้ Remote desktop ไปยัง Colo Server

User Guide - uTorrent WebUI for Bit Colo downloading